محصولات ویژه

درایوهای آسانسوری

درایو آسانسوری SBT-L450-7.5kw

43,500,000

درایوهای آسانسوری

درایو آسانسوری SBT-L450-11kw

54,000,000
58,500,000
59,000,000
68,000,000
69,500,000

درایوهای صنعتی

درایو صنعتی SBT-i340-7.5kw

42,000,000

درایوهای صنعتی

درایو صنعتی SBT-i340-11kw

51,000,000

کارت های آپشن

کارت انکدر پالسی SBT-B1

5,500,000

کارت های آپشن

کارت انکدر سینوسی SBT-E2

6,750,000

کارت های آپشن

کارت انکدر EnDat SBT-F2

8,000,000

کارت های آپشن

کارت SBT-IO/110

رابط های کاربری

پنل کاربری گرافیکی SBT-HM120

9,500,000

خبرنامه