محصولات ویژه

درایوهای آسانسوری

درایو آسانسوری SBT-L450-7.5kw

35,500,000

درایوهای آسانسوری

درایو آسانسوری SBT-L450-11kw

44,000,000
47,500,000
48,000,000
55,500,000
56,500,000

درایوهای صنعتی

درایو صنعتی SBT-i340-7.5kw

34,000,000

درایوهای صنعتی

درایو صنعتی SBT-i340-11kw

41,500,000

کارت های آپشن

کارت انکدر پالسی SBT-B1

4,500,000

کارت های آپشن

کارت انکدر سینوسی SBT-E2

5,500,000

کارت های آپشن

کارت انکدر EnDat SBT-F2

6,500,000

کارت های آپشن

کارت SBT-IO/110

رابط های کاربری

پنل کاربری گرافیکی SBT-HM120

7,500,000

خبرنامه