محصولات ویژه

درایوهای آسانسوری

درایو آسانسوری SBT-L450-7.5kw

35,000,000

درایوهای آسانسوری

درایو آسانسوری SBT-L450-11kw

44,000,000
45,000,000
49,000,000
58,000,000
59,000,000

درایوهای صنعتی

درایو صنعتی SBT-i340-7.5kw

35,000,000

درایوهای صنعتی

درایو صنعتی SBT-i340-11kw

44,000,000

کارت های آپشن

کارت انکدر پالسی SBT-B1

5,000,000

کارت های آپشن

کارت انکدر سینوسی SBT-E2

5,500,000

کارت های آپشن

کارت انکدر EnDat SBT-F2

6,000,000

کارت های آپشن

کارت SBT-IO/110

رابط های کاربری

پنل کاربری گرافیکی SBT-HM120

8,500,000

خبرنامه