درایو آسانسوری SBT-L450-11kw

44,000,000

درایو مخصوص آسانسور

کنترل سرعت به صورت حلقه باز و حلقه بسته (Open Loop & Closed Loop)

حرکت نرم و بدون اختلاف سطح توقف با هر نوع موتور در حالت کنترلی حلقه باز

عملکرد نجات اضطراری هوشمند با توجه به جهت بار

پشتیبانی از کارت انکدر پالسی SBT-B1