درایو صنعتی SBT-i340-7.5kw

35,000,000

درایو مناسب برای محیط های صنعتی

توانایی برقراری ارتباط Modbus  (RS485/RS422)

توانایی کنترل سرعت با استفاده از ورودی آنالوگ

توابع  حفاظتی متنوع جهت جلوگیری از آسیب دیدن درایو

پشتیبانی از کارت انکدر پالسی SBT-B1