کارت انکدر سینوسی SBT-E2

5,500,000

کارت انکدر برای انکدرهای ERN-1387

پشتیبانی از انواع انکدرهای سینوسی آنالوگ

الگوریتم محاسباتی دقیق با قابلیت اصلاح محاسبات به صورت مداوم

دارای خروجی پالسی برای فیدبک تابلو فرمان

سازگار با درایو SBT-L1000/L1000s