کارت SBT-IO/110

کارت ورودی قابل تعویض با کارت ورودی SBT-IOT

تبدیل تابلو فرمان 2 دور به درایو دار بدون تغییر سیم کشی در تابلو فرمان

بدون نیاز به تغییر دور اندازی تابلو

نصب آسان و سریع